АВТОШКОЛА И ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ АС – ВАВИЛОН ЕООД  
 
 

За контакти:
Oфис:
София, на самата метростанция "Бели Дунав"
ж. к. "Връбница" 2, бл. 632,
вх. Д-партер.

Полигон:
гр.Костинброд,ул.Славянска 10
(използва се за всички категории )

Телефони:
0888 67 33 89, 0878 67 33 89,
0878 67 33 90, 0878 67 33 93,
0894 64 95 91

Mail: asbabylon@mail.bg

Site: autokurs-vavilon.comКатегории

Категория “AМ”

за управление на дву- или триколесни мотопеди с конструктивна максимална скорост до 45 км/ч или до 50 куб. см.

Изисквания:

Навършени 15 г. и 11 месеца;

Необходими документи:

 • копие на лична карта;
 • копие на диплома за завършено основно образование;
 • 1 снимка.

Обучение:

Обучението за кат. “AМ” е с продължителност 40 теоретични часа по модула “Безопасност на движението по пътищата”.

Занятията се провеждат в мултимедиен кабинет от квалифициран преподавател – теоретик. В процеса на обучение Ви предоставяме Правилник, Закон за движението по пътищата, Ръководство и възможност да решавате листовки on – line или на ръка.

Изпити:

В края на теоретичното обучение подлежите на вътрешен изпит. Успешното му полагане / 5 грешки от 50 въпроса / Ви допуска до външен изпит пред ИААА. Външният изпит се счита за успешен след допуснати най – много 5 грешки от 50 въпроса. Времето за решаване на листовките както при вътрешния, така и при външния изпит, е 40 минути.

В края на теоретичното обучение подлежите на вътрешен изпит пред вашия преподавател -теоретик , като успешното му полагане ви допуска до външен изпит листовки .

Категория “В”

за управление на леки и товарни автомобили с максимална допустима маса до 3, 5 т.; превоз на пътници до 8 без мястото на водача и теглене на ремарке, което да отговаря на следните условия: да не е по – тежко от 750 кг. в натоварено състояние и да не е по – тежко от масата без товар на лекия автомобил, който го тегли.

Изисквания:

 • навършени 17 г. и 9 месеца;
 • завършено най–малко основно образование;

Необходими документи:

 • копие на лична карта;
 • копие на диплома за завършено образование, заверена лично от кандидата;
 • 2 бр. снимки.

Обучение:

Обучението е теоретично и практическо. То може да се провежда групово или индивидуално, в зависимост от натовареността и свободното време на курсиста.

Теоретичното обучение е с продължителност 40 учебни часа:

 • 4 часа модул “Общо устройство на МПС” и
 • 36 часа модул “Безопасност на движението по пътищата”.
 • След като се преминат 18 часа теория, курсистът може да започне с практическото обучение. През тези 18 часа курсистът няма право да отсъства.

  Теоретичното обучение се провежда в мултимедиен кабинет, снабден с всички необходими материали. Курсистите могат да ползват Правилник, Закон за движение по пътищата, Ръководство, листовки. Целта на преподавателя – теоретик е да познавате много добре правилата и да вземете теоретичния изпит на първото си явяване.

  Практическото обучение / кормуването / е с продължителност 31 учебни часа. Провежда се от инструктори с дългогодишен опит, снабдени с търпение, добро отношение и желание да Ви научат. Автомобилите, с които разполагаме са Мерцедес 200 CDI, Фолксваген Бора, Фолксваген Голф 3, Тойота Ярис.

  Автошколата разполага с преподавател, който обучава курсисти на английски език!

  Изпити:

  В края на теоретичното обучение полагате вътрешен изпит, който е условие за допускането Ви на външен изпит пред ИААА. И на двата изпита се решават две листовки по 30 въпроса, като имате право на общо 5 грешки. В края на практическото обучение се полага вътрешен практически изпит – пред преподавател от автошколата, след което Ви допускаме до изпит пред ИААА.

  Важно: До практически изпит се допуска курсист, който успешно е положил теоретичния пред ИААА.

  Промоции: виж тук

  Категория “В + Е”

  за управление на лек или товарен автомобил с допустима максимална маса до 3.5 т. и ремарке, което в натоварено състояние да е по – тежко от 750 кг. и да е по – тежко от празния автомобил, който го тегли.

  Изисквания:

  • свидетелство за управление на МПС за кат. “В”

  Обучение:

  Обучението е само практическо с продължителност 12 учебни часа на полигон, в населено и извън населено място. Провежда се на един от леките автомобили на школата, теглещ двуосно ремарке Брендъръп 86.

  Изпит:

  В края на практическото обучение кандидатът полага вътрешен изпит, който го допуска до външния пред ИААА. Външният изпит протича в две части: полигон и градско управление.

  Промоции: виж тук

  Категория “С”

  за управление на товарен автомобил с допустима максимална маса над 3.5 т; за превоз на не повече от 8 човека без мястото на водача и с възможност за теглене на ремарке с маса с товар не повече от 750 кг.

  Изисквания и необходими документи при започването на курса:

  • навършени 21 г.;
  • правоспособност за категория "В" ;
  • удостоверение за психологическа годност;
  • копие на книжка, талон и лична карта;
  • копие на диплома за минимум основно образование;
  • 3 бр. снимки

  Обучение:

  • теоретично обучение – 14 учебни часа по модулите: “Общо устройство на МПС ”и “Превоз на товари”. Провежда се в кабинета на автошколата, където в помощ на курсиста са квалифициран преподавател, мултимедия, примерни листовки и други онагледяващи средства.
  • практическо обучение – 20 учебни часа кормуване в градски условия на товарен автомобил Скания R 230.

  Изпити:

  Теоретичното обучение приключва с вътрешен изпит и успешното му полагане Ви допуска до външен изпит пред ИААА. Практическото обучение завършва с вътрешен практически изпит, който Ви допуска до външен пред ИААА. Условие да се явите на външния изпит е да сте взели успешно листовките.

  Промоции: виж тук

  Категория “С + Е”

  за управление на товарни автомобили над 3. 5 т. допустима максимална маса, с прикачено ремарке, полуремарке или единично едноосно ремарке.

  Изисквания и необходими документи:

  • 1 година откакто курсистът има кат. "С" в свидетелството си за управление;
  • копия на книжка, талон, лична карта
  • служебна бележка от КАТ за извършените нарушения;
  • копие на диплома за завършено минимум основно образование;
  • 3 бр. снимки

  Обучение:

  • Теоретично обучение: 4 учебни часа по модул “Ремаркета и системи за прикачване”. Провежда се в кабинета на школата от квалифициран преподавател.
  • Практическо обучение:16 учебни часа на полигон, в населено и извън населено място.
  • Обучението се извършва на товарен автомобил Скания R 230, произведен 2005 г. и ремарке СВАН, произведено 2004 г.

  Изпити:

  В края на теоретичното обучение се полага вътрешен изпит, който допуска кандидата до външен изпит пред ИААА. Успешното му полагане е условие за допускането на кандидата до практически изпит.

  В края на практическото обучение се полага вътрешен практически изпит, който допуска кандидата до външен изпит пред ИААА.

  Външният изпит преминава в 2 части. Първата част представлява управление на състава на полигон. Успешното полагане на първата част допуска кандидата до втората част – управление на състава в населено или извън населено място.

  Промоции: виж тук и ЦПО

  Категория “А”

  Категория А1:

  Изисквания към водача:

  • навършени 17 години

  Изисквания към превозното средство:

  • дву- или триколесен мотоциклет с отношение мощност /тегло 0,1 KW/ kg., но не повече от 11 KW, ako e двуколесен и не повече от 15 KW, ако е триколесен;
  • до 125 куб. см

  Необходими документи при започване на обучението:

  • копие на книжка за кат. В, в случай, че водачът има такава;
  • копие на диплома за основно образование;
  • копие на лична карта;
  • 3 бр. снимки.

  Категория А:

  Тази категория е за управление на дву- и триколесни мотоциклети без каквито и да е ограничения в работния обем и мощността. Затова се изискват навършени 24 години на водача. В сучай, че той няма кат. В, подлежи на теоретично обучение върху Закона за движение по пътищата, вътрешен и външен теоретичен изпит. След това преминава 20 часа практическо обучене на полигон и управление в населено и извън населено място. Практическото обучение също приключва с успешно положен практически изпит. В случай, че водачът има категория В, не подлежи на теоретичен изпит листовки върху Закона за движение по пътищата.

  Промоции: Категория “А” може да ви струва малко, ако я изкарате заедно с някоя друга категория. За повече информация виж тук

  Обучение за водачи с отнети контролни точки и изтърпяно 6 – месечно наказание – т. е. ЧЛ. 157

  Автошколата обучава кандидати по чл. 157 за всички категории.

  Изисквания към кандидатите:

  • ДА СА ИЗТЪРПЯЛИ 6 МЕСЕЧНОТО НАКАЗАНИЕ!

  Необходими документи:

  • удостоверение за психологическа годност;
  • документи от КАТ за отнетите точки и наложени наказания;
  • копие на диплома за завършено образование;
  • 2 бр. снимки

  Обучение:

  Обучението е само теоретично.

  Изпити:

  Кандидатът подлежи на вътрешен теоретичен изпит върху листовките от съответната категория, който го допуска до външен изпит пред ИААА.

  След успешното полагане на листовките, кандидатът се явява вътрешен практически изпит, който го допуска до външе изпит пред ИААА.

   
   
   
  Powered by
  catalog.bg catalog.bg sofia.point.bg etel.bg